ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

Новини и Събития

ЗАПОВЕД НА МИМИСТЕРСТВО НО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОhttp://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124.pdf

График за провеждане на родителски срещи

група дата начален час 1 и 2 яслена група „Кученце“ и „Котенце“ 05.10.2021г. 17:30 1 група „Мики маус“ 27.09.2021г. 17:30 2 група „Любознайко“ 21.09.2021г. 17:30 3 ...

Програма "ВАКАНЦИЯ"- инициатива  свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г

Програма „ВАКАНЦИЯ“- инициатива  свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г., като включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм и други занимания по интереси. Предназначена е за деца и ученици от 6 ...

Благодарности на Министерство на финансиите и на всички родители съдействали за получаването и транспортирането на ...

Директора и целия екип БЛАГОДАРИ на Министерство на финансиите, което със Заповед №ЗМФ-272/05.04.2021г. предостави за безвъзмездно ползване на ДГ №53 "Дядовата ръкавичка" 3 бр. стационарни компютри, 3 бр. монитори, 2 бр. преносими компютри, килими, шкафове, бюра, посетителски столове и работни ...

Важна информация ! / контактна бележка

Уважаеми родители , на основание т. 5а от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020г. , ДГ №53 възобновява присъствено работата си с деца считано от 7:00ч. на 04.01.2021г. Децата ще се приемат с попълнена декларация зя здравословното състояние , която замества "контактна бележка" от личния ...
Спортен празник - ДГ 53 Дядовата ръкавичка - София, Банишора

Спортен празник

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община ДГ №53“Дядовата ръкавичка“ спечели проект насочен към дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословни начин на живот за децата от детската градина „Движение и здраве“ в подкрепа ...
График за родителски срещи - ДГ 53 Дядовата ръкавичка - София, Банишора

График за родителски срещи

График за провеждане на родителски срещи за градински групи  група дата начален час 1.група „Любознайко“ 23.09.2020г. 17:30 2 група „Сърничка“ 28.09.2020г. 17:30 3 група ...
Вече имаме Профил на купувача - ДГ 53 Дядовата ръкавичка - София, Банишора

Вече имаме Профил на купувача

ДГ 53 вече има Профил на купувача в SOP
Обновен сайт - ДГ 53 Дядовата ръкавичка - София, Банишора

Обновен сайт

Стартира обновения сайт на ДГ 53