ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

За нас

       В детската ясла екипът използва като програмна база за отглеждането и ранно възпитание на детето в яслена възраст, методологичното пособие под редакцията на проф. Татьозов – „Грижи за малкото дете”. Акцентите на нашата работа при работа с децата, до навършване на три годишна възраст са поставени върху безболезнения преход на всяко от тях от семейна среда към тази на яслената група, а в последствие и за развитие на необходимите физически и психически качества на малките, които са необходими за детската градина. 

       В детската градина като база за образование на децата ние ползваме програмните материали на утвърдени издателства и образователни програми. Те са ни от полза при организирането и провеждане на всяка ситуация с насоченост към детската подготовка за училище. Ние активно въвеждаме и иновационни образователни техники свързани с интерактивното обучение. 

       Наша основна цел е да бъде достигната оптимална самостоятелност и творчество на децата в процеса на тяхното участие, в различините образователни дейности.