ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

Благодарности на Министерство на финансиите и на всички родители съдействали за получаването и транспортирането на ...

Директора и целия екип БЛАГОДАРИ на Министерство на финансиите, което със Заповед №ЗМФ-272/05.04.2021г. предостави за безвъзмездно ползване на ДГ №53 "Дядовата ръкавичка" 3 бр. стационарни компютри, 3 бр. монитори, 2 бр. преносими компютри, килими, шкафове, бюра, посетителски столове и работни столове!

Изказваме благодарност на всички родители съдействали за получаването и транспортирането на предоставените вещи!