ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

Екип

   За децата се грижи персонал от 30 души - директор, педагог, осем учителки, пет мед. сестри и помощен персонал от 15 служители. Работата в детското заведение се отличава с професионализъм и качество на пед. труд при отглеждане, възпитание и подготовка на децата като цялостен процес от детската ясла до завършване на подготвителната за училище група. 

   Това се дължи в значителна степен на утвърдената способност на персонала да работи с въвеждане на педагогически иновации за активно стимулиране на познавателния интерес у децата и постоянно създаване на условия за творческата им изява и емоционална удовлетвореност. Основна база за нашата работа е международното сътрудничество и натрупания опит за неговото разширяване чрез участието ни в различни проекти.

Екип за обща и допълнителна подкрепа" в който са:

  • Петра Вацкичева - психолог
  • Калина Петрова - ресурсен учител.
  • Елисавета Колева - логопоед