ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

График за родителски срещи

График за провеждане на родителски срещи за градински групи 

група

дата

начален час

1.група „Любознайко“

23.09.2020г.

17:30

2 група „Сърничка“

28.09.2020г.

17:30

3 група „Слънце“

25.09.2020г.

17:30

4 група „Мики маус“

29.09.2020г.

17:30

 

Забележка:

  • при хубаво време родителските срещи ще се провеждат на открито при спазване на физическа дистанция и носене на лични предпазни средства;
  • да има САМО по един представител на семейство;
  • деца да не присъстват на срещите;