ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

Цели

 

     Целите, които стоят пред екипа на детското заведение са:

 1. Изграждане на стимулираща възпитателна среда,създаване на пълноценни условия
  за творческо формиране на всяко от нашите деца,осигуряване на равни възможности
  за всички деца.
 2. Поставяне на специални акценти в работата на педагогическия и медицински
  персонал за високо качество на дейностите по обезпечаване на децата,тяхното
  отглеждане,възпитание и образование в контекста на стандартите на ЕС за
  предучилищно възпитание.