ДГ №53 "Дядовата ръкавичка"
Детска градина в град София, кв. Банишора

История

       Детска градина №53 “Дядовата ръкавичка” е открита през 1981. В историята на своето съществуване 53-та ДГ се утвърждава като градски център за обмяна на опит. В продължение на шест години е база на Центъра за Следдипломна квалификация на учителите. За отличната работа на педагогическия екип свидетелстват и отзивите на посещаваните за обмяна на опит, записани и в летописната книга: “Браво на всичко, което се прави за децата в България” – пише гръцка делегация при посещението си в детското заведение.


       ДГ №53, заради добрата си работа е включена в списъка за посещения и представяне на предучилищното възпитание в България при провеждането на международни форуми на ОМЕП И ФИЗЕ.


       Изхождайки от мисията на предучилищните детски градини като институция, осигуряваща развитието и възпитанието на децата, съобразно държавните образователни изисквания и конкретните условия, педагогическия екип си е поставил следната цел: “Осигуряване на оптимални условия за пълноценно развитие на децата, за хуманизиране на възпитателната дейност в нейните аспекти - детска градина, семейство, ценностна система, общество.”


       През учебната 2000/01 детското заведение се включи като съочередител при очередяването на секцията по “Предучилищно възпитание” към НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБОВЕ”. Учителската колегия положи усилия да информира родителите за целите и задачите на секцията, да приведе в съответствие с тях интериора на детското заведение,както и да привлече децата и родителите им за учередяването на Детски европейски клуб в 53-та ДГ, за които се организира безплатно обучение на португалски от ученици на испанската гимназия. За участие в реализиране на проект: КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА ЕВРОПА на 53-та ДГ бе връчено отличие от НАБЕК.


       През 2002г. педагогическата колегия на ДГ №53 се озова пред ново предизвикателство – две годишна работа по спечеления проект към Европейски образователен проект по програма “Коменски” на Центъра за развитие на човешките ресурси – Национална агенция “Сократ”. За съвместна дейност по темата “Природата и изкуството на децата” с още две детски градини от Финландия и Исландия. Създаден бе кът на страните – партньори, където деца и родители имаха възможност да се запознаят с информация от парниращите градини, с творчеството на финландските и исландските деца.


       Девизът на екипа на ДГ 53 е: "Да живеем заедно като активни членове на нашия общ свят…, мислейки и действайки за доброто на бъдещите поколения!"